Javni poziv: Nadmetanje putem pismenih ponuda za izvođenje radova na omladinskoj sali “Doma”

Na osnovu potpisanog ugovora sa UNDP-om, Predsjedništvo Omladinskog fudbalskog kluba “Mionica 85” raspisuje poziv za javno nadmetanje za izvođenje radova sa nabavkom materijala na adaptaciji i rekonstrukciji omladinske sale društvenog doma u mjesnoj zajednici.

Javno nadmetanje se vrši putem zatvorenih pismenih ponuda, a cilj je da se odabere najpovoljniji ponuđač za izvršenje navedenih radova. Pravo učešća u ovom nadmetanju imat će sva pravna lica registrirana za obavljanje građevinske djelatnosti na području BiH, a najpovoljni izvođač će se odabrati u prostorijama kluba 10.5.2017. godine u 13 sati.

Detalji javnog poziva, kao i opisa radova na adaptaciji i rekonstrukciji omladinske sale u “Domu” u mjesnoj zajednici Mionica 1 nalazi se u nastavku.