Vijeće mjesne zajednice Mionica 1 formiralo krizni štab

Vijeće mjesne zajednice Mionica 1 je na vanrednoj sjednici formiralo krizni štab MZ Mionica 1.

Krizni štab čine vijećnici, predstavnici kluba, predstavnici Vodovoda i predstavnici vjerske zajednice.

Krizni štab je formiran kako bi se adekvatno i pravovremeno odgovorilo na pandemiju virusa COVID-19, te kako bi se olakšala komunikacija sa gradskim kriznim štabom koje je donijelo niz mjera i smjernica u vezi ponašanja u novonastaloj situaciji.

Krizni štab će zorno pratiti aktivnosti mještana te djelovati u skladu sa donesenim naredbama Štaba civilne zaštite, o čemu se možete detaljnije informisati na zvaničnoj web stranici ovog štaba OVDJE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *